Inagurim në IEVP Poiskë, Pogradec

 • Inagurim
 • 04/01/2023
 • 11:00
 • Poiskë, Pogradec
 • Shqipëri
 • Pogradec
 • Pogradec
 • Poiskë
 • Z. Ulsi Manja
 • Minister i Drejtesise
 • Minister i Drejtesise, Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
 • Jo
 • Jo
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu