Ministri i Drejtësisë, z. Ulsi Manja do të paraqesë para Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, projektligjin “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror”

 • Tjetër
 • Paraqitja e Projektligj “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror”
 • 31/01/2023
 • 11:00
 • Kryesia e Kuvendit
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Z. Ulsi Manja
 • Minsitri i Drejtësisë
 • Ministri Manja, deputet e Komisionit te Ligjeve
 • Po
 • Po
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu