Ndjekje te puneve te ndermarrjeve ne varsi te Bashkise

 • Inspektim/kontroll
 • 06/02/2023
 • 12:00
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Ndermarrjet ne varesi
 • Ndermarrjet ne varesi
 • Punonjes
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Almiva Llaci