Seance Degjimore me Ministren e Kultures per sitet e trashegimise kulturore ne Republiken e Shqiperise

 • Tjetër
 • Komision parlamentar
 • 30/01/2023
 • 11:00
 • Kuvendi
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 2
 • Elva Margariti
 • Minister i Kultures
 • Zerina Bruci - Sekretar i Pergjithem, Kozeta Angjeliu, Eugen Kallfani
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjitshem