Inspektim Punimesh Boriç i Madh

 • Inspektim/kontroll
 • 08/02/2023
 • 10.00
 • Boriç i Madh Nj.Adm Gruemire
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Malësi e Madhe
 • Gruemire
 • Tonin Marinaj
 • Kryetari i Bashkisë
 • Përfaqësues të Bashkisë
 • Jo
 • Po
 • Arban Gjoka
 • Jurist