Mirembajtje e infrastrukturese rrugore ne njesin administrative Rrashbull, monitorim i puneve

 • Inspektim/kontroll
 • 31/01/2023
 • 10:00
 • Durres, Rrashbull
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • Rrashbull
 • Ndermarrjet ne varesi
 • Ndermarrjet ne varesi
 • Punonjes
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Almiva Llaci