Vizitë dhe vëzhgim i trajnimit të nxënësve të ekipit të shkollës , ngritur në kuadër të programit Ekipet Sportive në palestrën e shkollës “Mësonjëtorja e parë” .

 • Tjetër
 • Vizitë
 • 30/01/2023
 • 14:45
 • Palestra e shkollës "Mësonjëtorja e parë"
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Qyteti Korçë
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, znj. Bora Muzhaqi, Drejtori i shkollës "Mësonjëtorja e parë", trajnerët e ekipeve të basketbollit të djemve dhe nxënës të ekipeve të basketbollit.
 • Jo
 • Jo
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti