Takim me mesues dhe nxënës të shkollës në kuadër të fillimit të programit Jashtë Orarit Mësimor

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 30/01/2023
 • 13:30
 • Shkolla "Sotir Gurra", Korçë
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Qyteti Korçë
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, znj. Bora Muzhaqi,Drejtori i shkollës "Sotir Gurra", mësues dhe nxenes të shkollës
 • Jo
 • Jo
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti