Diskutim mbi rishikimin e marreveshjes me perfaqesuesin nga Viena te projektit EUSIWM, z. Hubert Neuwirth njekohesisht dhe menaxher programi.

 • Tryezë diskutimi
 • 07/02/2023
 • 11:00
 • Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 1
 • Gerta Lubonja, Hubert Neuwirth
 • Drejtor i pergjithshem, Menaxher programi
 • Gerta Lubonja, Hubert Neuwirth, Arduen Karagjozi
 • Jo
 • Jo
 • Gerta Lubonja
 • Elio Nikolla