Inspektim punimesh ne rruget e brendshme te fshatit Topoje.

 • Inspektim/kontroll
 • 06/02/2023
 • 14:00
 • Ku po kryhen punimet
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Topoje
 • S'ka
 • s'ka
 • Kryetari i Bashkise Fier, perfaqesues te Ndermarrjes se Sherbimeve Publike prane Bashkise, mund te bashkohen edhe Deputete te Parlamentit
 • Jo
 • Jo
 • Martin Dodi
 • Martin Dodi, Sekretar i Pergjithshem