Qendra e Parandalimit te Krimeve te te Miturve dhe te Rinjve do te organizoje aktivitetin ndergjesues ku do te shfaqet dokumentari “Rikthimi”

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 06/02/2023
 • 18:00
 • Destil Creativ Hub
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Z. Ulsi Manja
 • Ministri i Drejtesise
 • Drejtore e QPKMR, znj. Klaudia Hasanllari, te rinje, te ftuar te institucioneve publike dhe shoqerise civile
 • Jo
 • Po
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu