Dhënien e titujve të nderit dy personaliteteve të shquar të bashkisë sonë
doktor Pavllo Kallojeri me titull ” Nderi i Bashkisë” nga KB Finiq dhe inxhinjer Prokopi Qirjaqi i nderuar nga Këshilli i Qarkut Vlorë.

 • Tjetër
 • Dhenie Tituj nderi
 • 30/01/2023
 • 11:00
 • NJA Livadhja në Qendrën Kulturore "Katina Papa" Livadhja
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Finiq
 • Livadhja
 • Kryetari i bashkisë Finiq | Kryetari i Qarkut Vlorë | A.Denaj | N.Kuri
 • Kryetar
 • Merrin pjesë deputetë të qarkut Vlorë N.Kuri , A.Denaj , Kryetari i bashkisë Finiq , Kryetari i Qarkut Vlorë si dhe të ftuar nga zona
 • Po
 • Po
 • Vangjel Xhaferi, Sekretar i Përgjithshëm
 • Vangjel Xhaferi, Sekretar i Përgjithshëm