Prezantimi i Programit të Kodimit për të Rinjtë tek të rinjtë e Korces

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 30/01/2023
 • 15:30
 • Qendra e Inovacionit, Korçë
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Qyteti Korçë
 • Znj. Bora Muzhaqi | Z. Sotiraq Filo, Kryetari i Bashkisë Korçë
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, znj. Bora Muzhaqi, Kryetari i Bashkisë Korçë, Z. Sotiraq Filo, Përfaqësues të Kompanive të miratuara si ofrues të kurseve të kodimit, përfaqësues nga zyra e punës, përfaqësues nga Universiteti i Korçës dhe nga zyrat e karrierës së universiteteve, të rinj nga gjimnazet dhe universitetet e Korçës
 • Jo
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti