Mirembajtje e infrastrukturese se bashkise

 • Inspektim/kontroll
 • 26/01/2023
 • 16:00
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Ndermarrjet ne varesi
 • Ndermarrjet ne varesi
 • Punonjes
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Almiva Llaci