Inspektim per zbatimin e punimeve ne rrugen e fshatit Brezhdan

 • Inspektim/kontroll
 • 31/01/2023
 • 14:00
 • Njesia Administrative Tomin
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Tomin
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori i Sherbimeve Publike
 • Jo
 • Jo
 • Malbora Lala
 • Urjeta Kurti