Takim dhe Diskutim me banorete fshatit Greve, Njesia Administrative Melan mbi ecurin e realizimit te projekti per kanalet vaditese te kesaj zone.

 • Tryezë diskutimi
 • 03/02/2023
 • 12;30
 • Fshati Greve
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Melan
 • Rahim Spahiu,
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori iBujqesise dhe Administrimit te Ujerave
 • Jo
 • Po
 • Malbora Lala
 • Urjeta Kurti