Qëllimi i krijimit të këtij Klubi është afrimi i lexuesve edhe më shumë me librin, shkëmbimi i eksperiencave dhe mendimeve mbi letërsinë dhe më gjerë.

 • Tjetër
 • bashkëbisedim
 • 28/01/2023
 • 16:00
 • Durres, pranë librarisë "Redon"
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Emiriana Sako | Teuta Dhima
 • Kryetare e Bashkise Durres | Biblioteka Durres
 • Merita Thartori, poete, mësuese, Dorian Hatibi lexues, Dorina Xheraj- muzeologe etj
 • Po
 • Po
 • Almiva Llaci
 • Almiva Llaci