Komuniteti i Njesise Administrative Topoje ka paraqitur nje kerkese prane njesise, ku ka kerkuar nje takim me kryetarin e bashkise per t’u njohur nga afer me investimet qe jane parashikuar te behen ne zonen e tyre nga Bashkia Fier gjate vitit 2023.

 • Tjetër
 • Komuniteti i Njesise Administrative Topoje ka paraqitur nje kerkese prane njesise, ku ka kerkuar nje takim me kryetarin e bashkise per t'u njohur nga afer me investimet qe jane parashikuar te behen ne zonen e tyre nga Bashkia Fier gjate vitit 2023.
 • 28/01/2023
 • 11:00
 • Lokal privat ne qender te njesise qe siguron hapesira te mjaftueshme, pa kufizuar prezencen e komunitetit qe deshiron te marre pjese ne kete takim.
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Topoje
 • Armando Subashi
 • Kryetar i Bashkise
 • Komuniteti i Njesise Topoje qe parashtruan kerkesen, Deputete te Parlamentit, perfaqesues te njesise Topoje etj.
 • Jo
 • Po
 • Martin Dodi
 • Martin Dodi, Sekretar i Pergjithshem