Komuniteti i Njesise Administrative Dermenas ka paraqitur prane njesise nje kerkese me shkrim, ku ka kerkuar nje takim me kryetarin e bashkise.

 • Tjetër
 • Takim me kerkese te komunitetit
 • 28/01/2023
 • 13:00
 • Lokal privat ne qender te njesise qe siguron hapesira te mjaftueshme, pa kufizuar prezencen e komunitetit qe deshiron te marre pjese ne kete takim.
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Dermenas
 • Armando Subashi
 • Kryetar i Bashkise
 • Komuniteti i Njesise Dermenas qe parashtroi kerkesen, Deputete te Parlamentit, perfaqesues te njesise Topoje, etj.
 • Jo
 • Po
 • Martin Dodi
 • Martin Dodi, Sekretar i Pergjithshem