Inspektim rutine i eurise se punimeve qe po kryhen ne qendren e Njesise Administrative Libofshe.

 • Inspektim/kontroll
 • 30/01/2023
 • 11:00
 • Pergjate qendres se Njesise Libofshe ku po zhvillohen punimet.
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Libofshe
 • Armando Subashi
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise Armando Subashi, perfaqesues te njesise, perfaqesues te ndermarrjes se sherbimeve publike te bashkise qe po zbatojne punimet ne terren, nese deshirojne deputetet mund te jene prezent.
 • Jo
 • Po
 • Martin Dodi
 • Martin Dodi, Sekretar i Pergjithshem