Inspektim i mbarevajtjes se punimeve, ne sheshin “Selamlleku”, ecurine e punimeve, etj.

 • Inspektim/kontroll
 • 25/01/2023
 • 13:00
 • lagjja "Mangalem"
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Rajoni 2
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Rajonit 2, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska(Sekretar i Pergjithshem)