Takimi i 2-te i Komisionit Drejtues nga projekti JUSTAL

 • Tryezë diskutimi
 • 24/01/2023
 • 09:30
 • Ministria e Drejtesise
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Znj. Adea Pirdeni, znj. Lenka Vitkova, znj. Agnes Bernhard, znj. Anita Mihailova, z. Sascha Rusch
 • Zv/Ministre e Drejtesise, Ekspert nderkombetar te projektit JUSTAL
 • Minsitria e Drejtesise, eksperte nderkombetar nga projetki JUSTAL, Zyra e Delegacionit te BE-se
 • Jo
 • Jo
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu