Lancime dhe konsultim publik te OSHC dhe me gjere, per hartimin e Planit te Veprimit OGP. do te publikohet drafti dhe do te zhvillohen takime qe do te shpallen ne profilet tona.

 • Konsultim publik
 • 29/01/2023
 • 10:00
 • Ministria e Drejtesise dhe platformat online
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Znj. Rovena Pregja dhe znj. Elona Hoxha
 • Drejtore prane DPA, Drejtore e Politikave te Drejtesise
 • Ministria e Drejtesise, OSHC, Ministrite e linjes, Ndihma Juridike Falas
 • Jo
 • Po
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu