Inspektim ne kantierin e punimeve te objekteve te rindertimit

 • Inspektim/kontroll
 • 25/01/2023
 • 09:00
 • Rajoni 4
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durrese
 • Emiriana Sako
 • Kryetare e bashkise
 • Kryetarja e bashkise, punonjes , inxhinier
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Almiva Llaci