Ne vijim te punes se perditshme, lidhur me informimin me problemet dhe shqetesimet e bizneseve ne kete zone.

 • Këshillim
 • 24/01/2023
 • 11-00
 • Disa biznese qe kryejne aktivitetin e tyre ne Rajonin 2 te qytetit
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Rajoni 2
 • Kryetari i Bashkise | Administratori i Rajonit 2
 • Titullari i Bashkise | Titullari i Rajonit 2
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Rajonit 2, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska(Sekretar i Pergjithshem)