Mbjellje pemesh dhe shtim i koshave ne qytet

 • Tjetër
 • Sherbime
 • 20/01/2023
 • 18:00
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Ndermarrjet ne varesi
 • Ndermarrjet ne varesi
 • Punonjes
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Almiva Llaci