Diskutim në grup për pjesëmarrjen e të rinjve në politike. 

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 24/01/2023
 • 17:30
 • Biblioteka “Hamit Beqja”
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 8
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Të rinj gjimnazistë
 • Jo
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti