Raportim mbi situaten e reshjeve(Emergjente)

 • Tjetër
 • inspektime dhe raportime
 • 19/01/2023
 • 14.00
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Ndermarrjet ne varesi
 • Ndermarrjet ne varesi
 • Punonjes
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Almiva Llaci