Raportim dhe inspektim mbi situaten e reshjeve ne Hidrovor(Emergjente)

 • Inspektim/kontroll
 • 19/01/2023
 • 19:30
 • Durres, Hidrovor
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Emiriana Sako
 • Kryetare e Bashkise Durres
 • Kryetarja e bashkise, inxhinier, staf
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Almiva Llaci