Nënshkrimi i marrëveshjes së mirëkuptimit në rajonin e Tiranës, Durrësit dhe Lezhës

 • Tryezë diskutimi
 • 02/02/2023
 • 10:00
 • Durres, Hotel Royal G
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Arben Skenderaj | Norbert Pijls
 • Kryetar AMVV | Menaxher i projektit" Bashki te Forta"
 • Arben Skenderaj, NorbersPijls, Emiriana Sako etj
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Almiva Llaci