Trajnim nga ASPA –  ne bashkepunim me IDM, prane Zyres se Komisionerit, 10 veta nga Zyra e Komisionerit,  per trajnimin ne modulin e etikes dhe integritetit ne administraten publike

  • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
  • 31/01/2023
  • 09-13.01.2023
  • ambjentet e Zyrës së Komisionerit ( KDIMDP)
  • perfaqesues te ASPAS dhe IDM
  • Nivel i larte trajneresh
  • staf i Zyres se Komisionerit deri ne 10 persona
  • Jo
  • Jo