Inagurimi dhe prova e mjetit teknologjik dhe kontenierve te mbetjeve urbane referuar kontrates se bashkepunimit, viti 2022 me ambasaden Japoneze.

  • Inagurim
  • 19/01/2023
  • 10:40
  • Prane godines se Bashkise Roskovec, qyteti Roskovec
  • znj. Majlinda Bufi | z. TAKADA Mitsuyuki
  • Kryetare e Bashkise Roskovec | Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe i Plotfuqishëm i Japonisë në Shqipëri
  • Perfaqesues te Bashkise Roskovec dhe Ambasades Japoneze
  • Po
  • Po