Takim pjesemarres me menaxhmentin e AMBU dhe pikat fokale mbi rezultatet e projektit gjate vitit te pare dhe planifikimet per vitin e dyte.

  • Tryezë diskutimi
  • 24/01/2023
  • 09:00
  • Tirane
  • Gerta Lubonja
  • Drejtor i pergjithshem
  • 10
  • Jo
  • Jo