Inspektim mbi mbarvajtjen dhe ecurine e punimeve ne objektin ndertim  “Central Park”  ( Parku Qendror) faza I .

  • Inspektim/kontroll
  • 18/01/2023
  • 10:30
  • "Central Park" Sheshi "Gjorg Golemi"
  • Damjan Gjiknuri | Kastriot Gurra
  • Sekretar i Pergjithshem i Partise Socialiste | Kryetari i Bashkise Librazhd
  • 15 veta
  • Po
  • Po