·        takim me shoqerine civile/OJF, vlerësohet të diskutohen ecuria e zbatimit të ligjit “Për të drejtën e Informimit”, arritjet dhe problematikat

 

e hasura në zbatimin e tij, si dhe fokusi i punës së Zyrës së Komisionerit për vitin 2023

  • Tryezë diskutimi
  • 23/01/2023
  • 12.00
  • ambjnetet e Zyres se Komisionerit ( KDIMDP)
  • Elona Hoxhaj
  • Drejtore e Pergjithshme per te Drejten e Informimit
  • 15 pjesemarres nga shoqeria civile dhe ojf
  • Jo
  • Jo