Ministri i Brendshëm, Guvernatori i Bankes se Shqiperise dhe Prokurori i Përgjithshëm firmosin marrëveshje

Marreveshja e Bashkepunimit “Për rritjen e eficencës në parandalimin dhe mbrojtjen e monedhave nga falsifikimi, si dhe për goditjen e veprimtarisë kriminale në këtë fushë”. Kjo marreveshje eshte punuar dhe finalizuar nga ekipet teknike repektive te 3 insitucioneve (perfaqesues te Bankes se Shqiperise, Prokurorise se Pergjithshme dhe Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit). Lidhja e nje marreveshje te tille eshte njekohesisht edhe rekomandim i Komisionit Europian, në kuadër te detyrave në Kapitujt 24 dhe 32 te procesit te integrimit, per mbrojtjen e parase nga falsifikimi.

  • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
  • 17/01/2023
  • 11:00
  • Banka e Shqiperise
  • Bledi Çuçi | Gent Sejko | Olsian Çela
  • Minister i Brendshem | Guvernator i BSH | Prokuror i Pergjithshem
  • Perfaqesues nga 3 institucionet
  • Po
  • Po