Inspektim ne kantierin e punimeve te objekteve te rindertimit

  • Inspektim/kontroll
  • 19/01/2023
  • 10:00
  • Durres
  • Emiriana Sako
  • Kryetare e Bashkise
  • Kryetare e bashkise, inxhiniere, staf etj
  • Jo
  • Po