Orë mësimore informuese dhe ndërgjegjësuese me nxënësit e shkollës 9 vjeçare “Ismail Qemali” dhe shkollës së mesme “28 Nëntori”mbi sigurinë ushqimore, në Shkodër.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 15/05/2023
 • 11:00
 • Shkodër (shkolla 9 vjeçare “Ismail Qemali” dhe shkolla e mesme “28 Nëntori”)
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Inspektor DRAKU Shkodër
 • Inspektor DRAKU Shkodër
 • Nxënësit e shkollës
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit