Takim i Guvernatorit Sejko me përfaqësues të shoqatave të bizneseve eksportuese

 • Tryezë diskutimi
 • 08/05/2023
 • 10:00
 • Banka e Shqipërisë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 9
 • Gent Sejko | Delina Ibrahimaj | Zak Topuzi | Lumtor Shkreli | Edvin Prence | Florjon Zekja | Filip Gjoka
 • Guvernator | Ministrija e Financave dhe Ekonomisë | Shoqata Shqiptare e Turizmit | Bashkimi i Industrialistëve në Shqipëri | Shoqata Proeksport Albania | Shoqata Proeksport Albania | Shoqata e Bimëve Mjekësore dhe Aromatike
 • Përfaqësuesit e shoqatave të bizneseve eksportuese për të diskutuar mbi shqetësimet e ngritura nga ata lidhur me forcimin e kursit të këmbimit të lekut ndaj monedhës euro.
 • Jo
 • Jo
 • Najada Samarxhiu, Banka e Shqipërisë, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu, Banka e Shqipërisë, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit