Aktiviteti 2 ditor zhvillohet ne kuader te bashkeveprimit nderinstitucional me aktoret qe veprojne ne fushen e drejtesise penale per te miturit ne konflikt me ligjin duke vendosur theksin tek bashkepunimi me qellim mbrojtjen dhe integrimin e tyre ne shoqeri.

 • Tryezë diskutimi
 • 09/05/2023
 • 10:00
 • Bashkia Korçe
 • Shqipëri
 • Korçe
 • Korçe
 • Korçe
 • Znj. Anda Hysi,
 • Pergjegjes i komanduar
 • Znj. Anda Hysi, znj. Lindona Gega, z. Orges Memishaj, Znj. Borana Dedej, Xhesika Ismajlgeci, Ira Muco, Fatjon Brahja dhe pjesemarres nga institucione qe veprone ne fushen e drejtesise per te mitur
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Klaudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit