NDEROJME FIGURAT E SHQUARA TE QYTETIT.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 08/05/2023
 • 10;00
 • KONEZBALT
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • URE VAJGURORE
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETAR
 • KRYETAR,SEKTORI I KULTURES,ADMINISTRATOR,POPULL
 • Jo
 • Po
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA