Takimi konsiston ne diskutimin ndermjet institucioneve perdoruese mbi mbikeqyrjen dhe funksionimin e Sistemit te Integruar

 • Tryezë diskutimi
 • 08/05/2023
 • 10:00
 • Ambientet e institucionit, Rr. Frederik Shiroku, Godina Nr. 8, Kati IV, Tiranë
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj; Klaudia Hasanllari, Znj. Brezeida Manofi
 • Drejtor i institucionit, Pergjegjese sektori
 • Znj. Klaudia Hasanllari, Perfaqesues te institucioneve perdoruese, stafi i sektorit perkates dhe Z. Selami Shehu perfaqesues i AKSHIT
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Klaudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit