REKLAMOJME PRODHIMET VENDASE

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 08/05/2023
 • 10;00
 • KUTALLI
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • KUTALLI
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETAR
 • KRYETAR,ADMINISTRATOR,DREJTORIA E BUJQESISE,SEKTORI I KULTURES
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA