Kontroll i punimeve te nisura nga operatoret ekonomike ne Njesine Administrative Pojan

 • Inspektim/kontroll
 • 07/05/2023
 • 12.00
 • Njesia Administrative Pojan
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Pojan
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • nuk ka
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike