Inspektim ne kantierin e zbatimit te infrastruktures publike Shales

 • Inspektim/kontroll
 • 08/05/2023
 • 11.00
 • Shales, NJA Shales
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Cerrik
 • Mollas
 • Andis Salla
 • Kryetari i Bashkise
 • Andis Salla, administratori njesise/ komunitet/administrate sipas funksionit
 • Jo
 • Po
 • Florenc Doka
 • Florenc Doka