Orë mësimore informuese dhe ndërgjegjësuese me nxënësit e shkollës 9 vjeçare, Ali Agjahu dhe shkollës së mesme Kostandin Kristoforidhi në Elbasan

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 09/05/2023
 • 11:00
 • Elbasan (shkolla 9 vjeçare Ali Agjahu dhe shkolla e mesme Kostandin Kristoforidhi)
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Inspektore e DRAKU Elbasan
 • Inspektore e DRAKU Elbasan
 • Nxënësit e shkollës
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit