Takim me studente te universitetit “A. Moisiu”, dhe vizitë në laboratorin e ri të informatikës për studentët doktorantë

 • Tjetër
 • Vizitë në institucion
 • 05/05/2023
 • 16.30
 • Universiteti "A.Moisiu" Durrës
 • Shqipëri
 • Durrës
 • Durrës
 • Durrës
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • Znj. Evis Kushi, studentë, pedagogë
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS