Takim me maturantë të shkollës “Ismail Qemali” Tirane për risitë e maturës shtetërore.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 05/05/2023
 • 12.00
 • Shkolla "Ismail Qemali", Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • TiranëZnj
 • Znj. Evis Kushi | Znj. Enerjeta Hysa | Znj.Aurora Balliu
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit | Drejtor i ZVAP Tiranë | Drejtor i QSHA
 • znj. Evis Kushi, Znj Enerjeta Hysa, Znj. Aurora Balliu
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS