Bashkëbisedim me petagogë të Universitetit “A. Moisiu”, Durrës

 • Tryezë diskutimi
 • 05/05/2023
 • 15.30
 • Universiteti "A.Moisiu" Durrës
 • Shqipëri
 • Durrës
 • Durrës
 • Durrës
 • Znj. Evis Kushi | Znj. Kseanela Sotirofski
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit | Rektore
 • znj. Evis Kushi, Znj Kseanela Sotirofski, pedagogë.
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS