Vizitë në shkollën “Themistokli Gërmenji ”, për ecurinë e punimeve

 • Tjetër
 • Vizitë në institucion
 • 03/05/2023
 • 09.00
 • Shkolla Themistokli Gërmenji", Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Znj. Evis Kushi | Z. Sotiraq Filo
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit | Kryetar i Bashkisë
 • Znj. Evis Kushi, Z. Sotiraq Filo.
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS